Cảm biến tiệm cận ifm (môi trường nhiệt độ cao tới 180 ° C)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Tần số chuyển đổi Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IF6074 3 mm flush mountable 500 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 56 mm
IG6614 5 mm flush mountable 400 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
II5961 10 mm flush mountable 200 Hz  thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 70 mm
IG6119 8 mm non-flush mountable 400 Hz  thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 77 mm
II5930 15 mm non-flush mountable 200 Hz  thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 79 mm
I95045 20 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M50 x 1.5 / L = 70 mm