Đầu chuyển góc 90ᵒ BT-KAG Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm
Designation L L1 L2 L3 Q Q1 A C G Gear Ratio Max RPM Mounting Holder Shank Kg Total Weight (Kg)
BT40-KAG30-195 195 44 86 65 66 70 65 96 75 1:1 4000 BT/NT30 7.2 14
BT50-KAG40-230 230 57 88 85 89 94 80 114 93 1:1 3000 BT/NT40 15.7 28.1