Đầu chuyển góc vạn năng BT-KHU Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD B B1 C E F C2 L1 L2 L3 L ØD1 A G Q Q1 Gear Ratio Max RPM Aplied Collet Kg Total Weight (Kg)
BT40-KHU10-160 1.0 – 10.0 22 28 96 51 98 96 160 33 54 247 58 65 90 87 40 1:2 6000 GERC16 8.3 15.2
BT50-KHU10-180 1.0 – 10.0 22 28 114 53 103 114 180 33 54 267 84 80 90 87 40 1:2 6000 GERC16 11.5 23.9
BT50-KHU20-195 1.0 – 20.0 29 50 114 53 132 114 195 47 73 315 84 80 124 120 63 1:1 6000 GERC32 17.9 30.3