Đầu chuyển góc cố định 45ᵒ BT-KAC Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD L L1 L2 L3 B G G1 P Q A Max RPM Applied Collet Kg
BT40-KAC10-220 1.0-10.0 220 44 71 105 28 60 96 25 54 65 5,000 GERC16 5.3
BT4o-KAC13-220 1.0-13.0 220 44 71 105 28 60 96 25 54 65 5,000 GERC20 5.5
BT40-KAC20-230 2.0-20.0 230 44 71 115 50 72 96 30 60 65 3,500 GERC32 6.8
BT50-KAC10-240 1.0-10.0 240 57 54 129 28 60 96 25 54 80 5,000 GERC16 10.2
BT50-KAC13-240 1.0-13.0 240 57 54 129 28 60 96 25 54 80 5,000 GERC20 10.4
BT50-KAC20-250 2.0-20.0 250 57 54 139 50 72 96 30 60 80 3,500 GERC32 11.7