Đầu chuyển góc BT-SAH Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm L L1 L2 L3 L4 A Q G ØB Rotation Ratio Chiều quay Max RPM Khối lượng (Kg)
BT-50-SAH6-277 277 298 183.5 166.5 93.5 80 (110) 31.5 40 76 1:1.37 CW:CW 3500 14