Đầu chuyển góc vạn năng BT-MAH Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD L L1 L2 L3 C C1 G C2 Q Q1 B B1 P A Max RPM Installation of Tool Kg Total Weight (Kg)
BT50-MAH32-200 32 200 47 78 325 136 95 54 95 125 63 31 60 95 80 3000 Side Lock 19.6 32