Đầu chuyển góc 90ᵒ BT-HRAG Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm L L1 L2 Q Q1 A G1 G Max RPM Mounting tool shank Kg Total Weight (Kg)
BT50-HRAG40-230 230 56.5 145 89 136 80 136 93 3000 BT/NT40 18.2 30.6