Đầu kẹp dao doa BT-DBC Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm L chiều sâu doa MAX.  (L1) H
Đầu dao model No. Kg Chuôi dao model No. Kg MIN. MAX.
DBC2528S 0.3 BT30-MD25F-90 0.4 28 35 150 93 60
DBC3235S 0.4 BT30-MD32F-80 0.4 35 46 145 114 65
DBC4046S 0.6 BT30-MD40F-80 0.5 46 58 150 119 70
DBC5058S 1.1 BT30-MD50F-70 0.8 58 74 150 128 80
DBC2528S 0.3 BT40-MD25F-105R 1.9 28 35 165 100 60
DBC3235S 0.4 BT40-MD32F-115R 2.4 35 46 180 110 65
DBC4046S 0.6 BT40-MD40F-110R 2.7 46 58 180 130 70
DBC5058S 1.1 BT40-MD50F-105 2.7 58 74 185 130 80
DBC6374S 2 BT40-MD63F-110 3.6 74 94 200 150 90
DBC8094S 3.5 BT40-MD80F-100 4.8 94 120 200 173 100
DBC2528S 0.3 BT50-MD25F-120R 4.7 28 35 180 100 60
DBC3235S 0.4 BT50-MD32F-235R 5.3 35 46 300 180 65
DBC4046S 0.6 BT50-MD40F-230R 5.6 46 58 300 250 70
DBC5058S 1.1 BT50-MD50F-250R 6.5 58 74 330 280 80
DBC6374S 2 BT50-MD63F-230 8.4 74 94 320 280 90
DBC8094S 3.5 BT50-MD80F-175 9.5 94 120 275 225 100
DBC120S 5.3 BT50-MD80F-175 9.5 120 175 275 235 100