Đầu kẹp dao doa BT-TBC Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD
Thân dao Kg Rough Boring (TBC)
Đầu dao doa TBC (Rail+Cartridge) L Kg Min Max
BT50-FMD50-85 5.9 TBC130S(TBR130+BCC1348) 175 3.5 130 180
BT50-FMD50-155 7.9 TBC130S(TBR130+BCC1348) 245 3.5 130 180
BT50-FMD50-205 9.7 TBC130S(TBR130+BCC1348) 295 3.5 130 180
BT50-FMD50-255 10.4 TBC130S(TBR130+BCC1348) 345 3.5 130 180
BT50-FMD50-85 5.9 TBC175S(TBR175+BCC1348) 175 3.9 175 225
BT50-FMD50-155 7.9 TBC175S(TBR175+BCC1348) 245 3.9 175 225
BT50-FMD50-205 9.7 TBC175S(TBR175+BCC1348) 295 3.9 175 225
BT50-FMD50-255 10.4 TBC175S(TBR175+BCC1348) 345 3.9 175 225
BT50-FMD50-85 5.9 TBC220S(TBR220+BCC1348) 175 4.3 220 270
BT50-FMD50-155 7.9 TBC220S(TBR220+BCC1348) 245 4.3 220 270
BT50-FMD50-205 9.7 TBC220S(TBR220+BCC1348) 295 4.3 220 270
BT50-FMD50-255 10.4 TBC220S(TBR220+BCC1348) 345 4.3 220 270
BT50-FMD50-85 5.9 TBC265S(TBR265+BCC1348) 175 4.5 265 315
BT50-FMD50-155 7.9 TBC265S(TBR265+BCC1348) 245 4.5 265 315
BT50-FMD50-205 9.7 TBC265S(TBR265+BCC1348) 295 4.5 265 315
BT50-FMD50-255 10.4 TBC265S(TBR265+BCC1348) 345 4.5 265 315
BT50-FMD50-85 5.9 TBC310S(TBR310+BCC1354) 175 5.5 310 390
BT50-FMD50-155 7.9 TBC310S(TBR310+BCC1354) 245 5.5 310 390
BT50-FMD50-205 9.7 TBC310S(TBR310+BCC1354) 295 5.5 310 390
BT50-FMD50-255 10.4 TBC310S(TBR310+BCC1354) 345 5.5 310 390
BT50-FMD50-85 5.9 TBC385S(TBR385+BCC1354) 175 5.8 385 465
BT50-FMD50-155 7.9 TBC385S(TBR385+BCC1354) 245 5.8 385 465
BT50-FMD50-205 9.7 TBC385S(TBR385+BCC1354) 295 5.8 385 465
BT50-FMD50-255 10.4 TBC385S(TBR385+BCC1354) 345 5.8 385 465
BT50-FMD50-85 5.9 TBC460S(TBR460+BCC1354) 175 12.8 460 540
BT50-FMD50-155 7.9 TBC460S(TBR460+BCC1354) 245 12.8 460 540
BT50-FMD50-205 9.7 TBC460S(TBR460+BCC1354) 295 12.8 460 540
BT50-FMD50-255 10.4 TBC460S(TBR460+BCC1354) 345 12.8 460 540