Đầu kẹp dao HSK-SDC/P Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao HSK Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD L ØD1 ØD2 H G Collet/Step Kg Total Weight
HSK63A-SDC10P-100 1.0 – 10.0 100 32 31 45 M10 GERC16/1.0 1.0 1.1
HSK63A-SDC13P-100 1.0 – 13.0 100 35 34 49 M7 GERC20/1.0 1.0 1.2
HSK63A-SDC16P-100 1.0 – 16.0 100 42 41 50 M7 GERC25/1.0 1.2 1.4
HSK63A-SDC20P-110 1.0 – 20.0 110 50 49 60 M7 GERC32/1.0 1.5 1.7
HSK63A-SDC16P-110 1.0 – 16.0 110 42 41 50 M13 GERC25/1.0 2.6 2.9
HSK63A-SDC20P-120 1.0 – 20.0 120 50 49 60 M10 GERC32/1.0 2.9 3.3