Đầu kẹp dao phay tốc độ cao HSK-GSK Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao HSK Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD L ØD1 ØD2 L1 L2 H G Collet/
bước
Kg Khối lượng tổng (Kg)
HSK63A-GSK6-100 1.0 – 6.0 100 19.5 32 51 71 31 M8 HC6/1.0 0.8 1.0
HSK63A-GSK10-105 2.0 – 6.0 105 27 34.5 59 76 38 M12 HC10/1.0 0.9 1.2
HSK63A-GSK16-120 3.0 – 16.0 120 40 40 89 89 52 M18 HC16/1.0 1.3 1.5
HSK63A-GSK20-120 4.0 – 20.0 120 48 48 93 93 60 M22 HC20/1.0 1.6 1.8
HSK100A-GSK6-120 1.0 – 6.0 120 19.5 32 69 86 31 M8 HC6/1.0 2.2 2.6
HSK100A-GSK10-120 2.0 – 10.0 120 27 27 69 86 38 M12 HC10/1.0 2.3 2.7
HSK100A-GSK16-140 3.0 – 16.0 140 40 40 106 106 52 M18 HC16/1.0 2.7 3.1
HSK100A-GSK25-155 16.0 – 25.0 155 55 55 121 121 63.5 M28 HC25/1.0 3.6 4