Đầu kẹp dao thủy lực HSK-DHE Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao HSK Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD L ØD1 ØD2 L1 L2 Vít chỉnh Tốc độ Max
RPM
Kg Khối lượng tổng (Kg)
HSK63A-DHE6-75 6 75 29 50 34 30-39.8 M5 (Figure 1) 10,000 1.0 1.2
HSK63A-DHE8-75 8 75 31 50 34 30-39.8 M5 (Figure 1) 10,000 1.0 1.2
HSK63A-DHE10-85 10 85 33 50 40 35-44.8 M5 (Figure 1) 10,000 1.2 1.4
HSK63A-DHE12-90 12 90 35 50 40 41-50.8 M5 (Figure 1) 10,000 1.2 1.4
HSK63A-DHE16-95 16 95 40 50 45 46-55.8 M10 (Figure 1) 10,000 1.3 1.5
HSK63A-DHE20-100 20 100 44 50 50 49-58.8 M10 (Figure 1) 10,000 1.4 1.7
HSK63A-DHE20-15O 20 15O 44 50 50 49-58.8 M10 (Figure 1) 10,000 2.2 2.4
HSK63A-DHE25-110 25 110 5o 70 48 56-67.8 M16 (Figure 2) 10,000 2.0 1.9
HSK63A-DHE32-110 32 110 63 80 48 56-67.8 M16 (Figure 2) 10,000 2.0 2.3
HSK1OOA-DHE20-1O5 20 105 44 50 5o 49-58.8 M10 (Figure 1) 8,000 2.9 3.2
HSK1OOA-DHE25-115 25 115 5o 63 62 58-67.8 M16 (Figure 1) 8,000 3.2 3.6
HSK1OOA-DHE32-115 32 115 63 75 62 58-67.8 M16 (Figure 1) 8,000 3.8 4.2