Đầu kẹp dao doa BT-KMB/SMB/SMH Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm

BT-KMB

Boring Head Bite Mã sản phẩm L (Length of Head) Kg
KMB6336 BB18-□(S) BT□□-MD36F 77 2

 

BT-SMB

Boring Head Bite Mã sản phẩm L (Length of Head) Kg
SMB4022 BB18-□(S) BT□□-MD36F 62.5 0.6

 

BT-SMH

Boring Head Bite Mã sản phẩm L (Length of Head) Kg
SMH4022 BB16-□(S) BT□□-MD40F 49 0.7