Đầu kẹp mũi doa HSK-KMB/ SMB/ SMH Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao HSK Dine, Sản phẩm
Mã đầu dao Bite ØC L Kg
KMB6336 BB18-□(S) HSK□□-MD63F 77 2.2
SMB4022 BB18-□(S) HSK□□-MD40F 62.5 0.6
SMH4022 BB16-□(S) HSK□□-MD40F 49 0.7

HSK-KMB

HSK-SMB

HSK-SMB