Đầu kẹp dao phay NT-NPM Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao NT Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD L ØD1 G Collet Kg Khối lượng
(Kg)
NT40-NPM32-95 32 95 75 U5/8″-11 DC32,DCS32 2.7 2.9
NT50-NPM32-95 32 95 75 u1″-8 DC32,DCS32 4.3 4.6
NT50M-NPM32-95 32 95 75 M24 DC32,DCS32 4.4 4.7
NT50-NPM42-95 42 95 90 u1″-8 DC42,DCS42 4.8 5.1
NT50M-NPM42-95 42 95 90 M24 DC42,DCS42 4.9 5.2