Đầu kẹp mũi khoan BT-NPU Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD K ØD1 L1  Kg Tổng khôi lượng (Kg)
BT30-NPU8-97 0-8 97 38 8.5 0.8 0.9
BT30-NPU13-125 1-13 125 50 12.5 1.4 1.6
BT40-NPU8-87 0-8 87 38 8.5 1.2 1.4
BT40-NPU13-1O5 1-13 105 50 12.5 1.6 1.9
BT40-NPU13-130 1-13 130 50 12.5 1.9 2.2
BT5O-NPU13-130 1-13 130 50 12.5 4.5 4.9
BT5O-NPU13-190 1-13 190 50 12.5 5.3 5.7