Đầu kẹp mũi taro BT-DTN Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao BT Dine, Sản phẩm

*Đầu kẹp mũi taro ren từ M3-M32
*Sử dụng hệ collet TCA (Tap Adapter) thay dao nhanh chóng

Mã sản phẩm Cỡ ren L L1 ØD1 ØD2 Chuẩn
Collet
F- F+ Kg Tổng khối lượng (Kg)
BT30-DTN12-85 M3 – M12 85 60 32 39 TCA1-M 4 10 0.5 0.7
BT40-DTN12-90 M3 – M12 90 65 32 39 TCA1-M 4 10 1.2 1.4
BT40-DTN12-120 M3 – M12 120 95 32 39 TCA1-M 4 10 1.5 1.7
BT40-DTN22-130 M8 – M24 130 96 50 56 TCA2-M 12.5 12.5 1.7 1.9
BT40-DTN22-160 M8 – M24 160 126 50 56 TCA2-M 12.5 12.5 2.2 2.4
BT50-DTN12-100 M3 – M12 100 75 32 39 TCA1-M 4 10 3.9 4.2
BT50-DTN12-130 M3 – M12 130 105 32 39 TCA1-M 4 10 3.9 4.3
BT50-DTN22-140 M8 – M24 140 106 50 56 TCA2-M 12.5 12.5 4.3 4.7
BT50-DTN22-170 M8 – M24 170 136 50 56 TCA2-M 12.5 12.5 4.7 5.1
BT50-DTN38-185 M16 – M38 185 140 72 81 TCA3-M 20 20 5.7 6.1
BT50-DTN38-215 M16 – M38 215 170 72 81 TCA3-M 20 20 6.7 7.1