Đầu kẹp mũi khoan HSK-NPU Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao HSK Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD L ØD1 L1 L2 Kg Khối lượng tổng (Kg)
HSK63A-NPU13-175 1.0 – 13.0 175 50.0 2.4 2.6
HSK100A-NPU13-180 1.0 – 13.0 180 50 3.6 4