Bộ mã hóa tăng dần cho các khu vực ẩm ướt

Posted on Posted in Cảm biến điều khiển chuyển động, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Function principle Dimensions Shaft design Shaft diameter Resolution
RV3110 incremental Ø 58 / L = 79.5 mm solid shaft 10 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RU3110 incremental Ø 58 / L = 63.5 mm solid shaft 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RO3110 incremental Ø 58.5 mm hollow shaft open to one side 15 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution