Bộ mã hóa tăng dần với màn hình hiển thị

Posted on Posted in Cảm biến điều khiển chuyển động, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Function principle Dimensions Shaft design Shaft diameter Resolution
RVP510 incremental Ø 58 / L = 80.2 mm solid shaft 10 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
RUP500 incremental Ø 58 / L = 64 mm solid shaft 6 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
ROP520 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 12 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
ROP521 incremental Ø 58 / L = 56.2 mm hollow shaft open to one side 12 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
ROP522 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 15 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
ROP524 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 15.875 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution
ROP523 incremental Ø 58.5 / L = 69 mm hollow shaft open to one side 9.525 mm 1…10000; (parameterisable; Factory setting: 1024) resolution