Cảm biến quang điện loại M18 Cube trong vỏ kim loại

Posted on Posted in Cảm biến quang điện
Mã SP Chỉ định sản phẩm Máy phát/ máy thu Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ lăng kính
OGP280 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 mm 0.1…4
OGH580 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 mm 15…200 mm
OGP281 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 mm 0.1…4
OGS280 Cảm biến xuyên chùm máy phát M18 mm 20 m
OGH280 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 mm < 100 mm
OGE280 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 mm 20 m
OGH281 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 mm < 200 mm
OGE281 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 mm 20 m
OGH581 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 mm 15…200 mm
OGP282 Cảm biến phản xạ Retro 0.1…4
OGP080 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 mm 4
OGH282 Cảm biến phản xạ khuếch tán 52.6 x 19.1 x 35.9 mm < 100 mm
OGH080 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 mm < 100 mm
OGS080 Cảm biến xuyên chùm máy phát M18 x 1 mm < 20 m
OGP081 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 mm 4
OGE080 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 mm < 20 m
OGE282 Cảm biến xuyên chùm máy thu < 20 m
OGH283 Cảm biến phản xạ khuếch tán < 200 mm
OGP283 Cảm biến phản xạ Retro 52.6 x 19.1 x 36.1 mm 0.1…4
OGE081 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 mm < 20 m
OGH081 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 mm < 100 mm