Cảm biến quang điện loại M18 Cube cho khu vực ẩm ướt

Posted on Posted in Cảm biến quang điện
Mã SP Chỉ định sản phẩm Máy phát/ máy thu Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ lăng kính
OGS380 Cảm biến xuyên chùm máy phát M18 x 1 mm < 15 m
OGE380 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 mm < 15 m
OGH381 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 mm < 200 mm
OGH380 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 mm < 100 mm
OGE381 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 mm < 15 m
OGH382 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 mm < 100 mm
OGE382 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 mm < 15 m
OGH383 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 mm < 200 mm