Cảm biến quang điện loại M18 cho tự động hóa nhà máy

Posted on Posted in Cảm biến quang điện
Mã SP Chỉ định sản phẩm Máy phát/ máy thu Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ lăng kính
OGH500 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm 15…300 mm
OGP500 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 72 mm 0.03…5
OGT500 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm 2…800 mm
OGH200 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm 15…250 mm
OGP200 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 60 mm 0.03…4
OGT200 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm 2…600 mm
OGE500 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 / L = 72 mm < 25 m
OGS500 Cảm biến xuyên chùm máy phát M18 x 1 / L = 72 mm < 25 m
OGP201 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 60 mm 0.03…4
OGS200 Cảm biến xuyên chùm máy phát M18 x 1 / L = 60 mm < 20 m
OGE200 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 / L = 60 mm < 20 m
OGH502 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm 15…300 mm
OGE201 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 / L = 60 mm < 20 m
OGT501 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 80.4 mm 2…800 mm
OGH503 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm 15…300 mm
OGH504 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm 15…300 mm
OGH501 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 80.4 mm 15…300 mm
OGP503 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 72 mm 0.03…5
OGS501 Cảm biến xuyên chùm máy phát M18 x 1 / L = 80.4 mm < 25 m
OGP502 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 80.4 mm 0.03…5
OGE502 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 / L = 80.4 mm < 25 m
OGP501 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 72 mm 0.03…5
OGE503 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 / L = 72 mm < 25 m
OGH202 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 72 mm < 100 mm