Cảm biến quang điện loại M18 có phát xạ ánh sáng ở bên cạnh

Posted on Posted in Cảm biến quang điện
Mã SP Chỉ định sản phẩm Máy phát/ máy thu Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ lăng kính
OG5126 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 59.3 mm 3
OG5129 Cảm biến xuyên chùm máy phát M18 x 1 / L = 59.3 mm < 9 m
OG5124 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 65 mm < 200 mm
OG5125 Cảm biến phản xạ Retro M18 x 1 / L = 59.3 mm 3
OG5127 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 / L = 59.3 mm < 9 m
OG5128 Cảm biến xuyên chùm máy thu M18 x 1 / L = 59.3 mm < 9 m
OG5123 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 65 mm < 100 mm
OG5130 Cảm biến phản xạ khuếch tán M18 x 1 / L = 65 mm < 70 mm