Cảm biến tiệm cận ứng dụng trong công nghiệp, di động và bôi trơn

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận
Mã SP Phạm vi cảm biến Tần số chuyển đổi Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IFS240 4 mm flush mountable 700 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IGS232 8 mm flush mountable 400 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 60 mm
IFS244 4 mm flush mountable 700 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IES217 3 mm flush mountable 1500 Hz thường đóng DC PNP M8 x 1 / L = 30 mm
IES226 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường đóng DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES215 3 mm flush mountable 1500 Hz thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 30 mm
IES216 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 30 mm
IES219 3 mm flush mountable 1500 Hz thường mở DC NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES224 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường mở DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES225 3 mm flush mountable 800 Hz thường đóng DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES218 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường đóng DC PNP M8 x 1 / L = 30 mm
IES222 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường đóng DC NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES220 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường mở DC NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES223 3 mm flush mountable 800 Hz thường mở DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES221 3 mm flush mountable 1500 Hz thường đóng DC NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IFS241 7 mm non-flush mountable 700 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IGS236 8 mm flush mountable 400 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 45 mm
IFS286 10 mm non-flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IGS233 12 mm non-flush mountable 300 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 60 mm
IFS297 4 mm flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IFS289 4 mm flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IGS277 8 mm flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 60 mm
IFS290 10 mm non-flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IGS290 8 mm flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 60 mm