Mảnh cắt Korloy CC1500-CC2500

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy CC1500-CC2500 được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CCMT060202-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-056900
CCMT060202-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059788
CCMT060202-MPCC1500 MP CC1500 1-02-057835
CCMT060202-MPCC2500 MP CC2500 1-02-059789
CCMT060202-VFCC1500 VF CC1500 1-02-056901
CCMT060204-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-056902
CCMT060204-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059790
CCMT060204-HMPCC1500 HMP CC1500 1-02-056903
CCMT060204-MPCC1500 MP CC1500 1-02-057836
CCMT060204-MPCC2500 MP CC2500 1-02-059791
CCMT060204-VFCC1500 VF CC1500 1-02-056904
CCMT060208-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-057838
CCMT060208-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059793
CCMT09T302-HMPCC1500 HMP CC1500 1-02-056945
CCMT09T302-MPCC1500 MP CC1500 1-02-057839
CCMT09T302-MPCC2500 MP CC2500 1-02-059794
CCMT09T302-VFCC1500 VF CC1500 1-02-056944
CCMT09T304-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-056905
CCMT09T304-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059795
CCMT09T304-HMPCC1500 HMP CC1500 1-02-063523
CCMT09T304-HMPCC2500 HMP CC2500 1-02-063524
CCMT09T304-MPCC1500 MP CC1500 1-02-057840
CCMT09T304-MPCC2500 MP CC2500 1-02-059796
CCMT09T308-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-056906
CCMT09T308-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059798
CCMT09T308-MPCC1500 MP CC1500 1-02-057842
CCMT09T308-MPCC2500 MP CC2500 1-02-059799
CCMT120408-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-057844
CCMT120408-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059801
CNMG120404-HFCC1500 HF CC1500 1-02-063521
CNMG120404-HFCC2500 HF CC2500 1-02-063522
CNMG120404-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058466
CNMG120404-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059802
CNMG120404-VFCC2500 VF CC2500 1-02-066335
CNMG120404-VQCC1500 VQ CC1500 1-02-058467
CNMG120404-VQCC2500 VQ CC2500 1-02-059803
CNMG120408-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058468
CNMG120408-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059804
CNMG120408-VQCC1500 VQ CC1500 1-02-058469
CNMG120408-VQCC2500 VQ CC2500 1-02-059805
CNMG120416-MPCC2500 MP CC2500 1-02-063619
DCMT070202-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-057845
DCMT070202-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059806
DCMT070202-MPCC1500 MP CC1500 1-02-057846
DCMT070202-MPCC2500 MP CC2500 1-02-059807
DCMT070202-VFCC1500 VF CC1500 1-02-058921
DCMT070204-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-057847
DCMT070204-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059808
DCMT070204-HMPCC2500 HMP CC2500 1-02-066336
DCMT070204-MPCC1500 MP CC1500 1-02-057848
DCMT070204-MPCC2500 MP CC2500 1-02-059809
DCMT070208-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-057850
DCMT070208-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059811
DCMT070208-MPCC1500 MP CC1500 1-02-057851
DCMT070208-MPCC2500 MP CC2500 1-02-059812
DCMT11T302-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-057852
DCMT11T302-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059813
DCMT11T302-MPCC1500 MP CC1500 1-02-057853
DCMT11T302-MPCC2500 MP CC2500 1-02-059814
DCMT11T304-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-057854
DCMT11T304-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059815
DCMT11T304-MPCC1500 MP CC1500 1-02-057855
DCMT11T304-MPCC2500 MP CC2500 1-02-059816
DCMT11T304-VFCC1500 VF CC1500 1-02-054177
DCMT11T308-C25CC1500 C25 CC1500 1-02-057857
DCMT11T308-C25CC2500 C25 CC2500 1-02-059818
DCMT11T308-HMPCC1500 HMP CC1500 1-02-054335
DCMT11T308-HMPCC2500 HMP CC2500 1-02-064481
DCMT11T308-MPCC1500 MP CC1500 1-02-057858
DCMT11T308-MPCC2500 MP CC2500 1-02-059819
DCMT11T308-VFCC1500 VF CC1500 1-02-056943
DNMG110304-VFCC1500 VF CC1500 1-02-057809
DNMG110304-VQCC1500 VQ CC1500 1-02-057808
DNMG110404-HFCC1500 HF CC1500 1-02-056725
DNMG110404-HFCC2500 HF CC2500 1-02-063517
DNMG110404-VFCC1500 VF CC1500 1-02-056726
DNMG110408-VFCC1500 VF CC1500 1-02-058795
DNMG150404-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058471
DNMG150404-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059821
DNMG150404-VFCC1500 VF CC1500 1-02-065721
DNMG150404-VQCC1500 VQ CC1500 1-02-058473
DNMG150404-VQCC2500 VQ CC2500 1-02-059822
DNMG150408-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058476
DNMG150408-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059823
DNMG150408-VQCC1500 VQ CC1500 1-02-058478
DNMG150408-VQCC2500 VQ CC2500 1-02-059824
DNMG150604-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058481
DNMG150604-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059826
DNMG150604-VQCC1500 VQ CC1500 1-02-058483
DNMG150604-VQCC2500 VQ CC2500 1-02-059825
DNMG150608-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058486
DNMG150608-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059827
DNMG150608-VQCC1500 VQ CC1500 1-02-058488
DNMG150608-VQCC2500 VQ CC2500 1-02-059828
TNMG160404-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058504
TNMG160404-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059848
TNMG160404-VFCC1500 VF CC1500 1-02-063515
TNMG160404-VFCC2500 VF CC2500 1-02-063516
TNMG160404-VQCC1500 VQ CC1500 1-02-058505
TNMG160404-VQCC2500 VQ CC2500 1-02-059849
TNMG160408-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058508
TNMG160408-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059850
TNMG160408-VFCC2500 VF CC2500 1-02-066706
TNMG160408-VQCC1500 VQ CC1500 1-02-058509
TNMG160408-VQCC2500 VQ CC2500 1-02-059851
VNMG160404-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058514
VNMG160404-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059859
VNMG160404-VCCC1500 VC CC1500 1-02-055007
VNMG160404-VFCC2500 VF CC2500 1-02-066325
VNMG160404-VQCC1500 VQ CC1500 1-02-058515
VNMG160404-VQCC2500 VQ CC2500 1-02-059858
VNMG160408-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058519
VNMG160408-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059861
VNMG160408-VCCC1500 VC CC1500 1-02-057311
VNMG160408-VQCC1500 VQ CC1500 1-02-058520
VNMG160408-VQCC2500 VQ CC2500 1-02-059860