Mảnh cắt Korloy CN1500-CN2500

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy CN1500-CN2500 được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CCMT060202-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-020049
CCMT060202-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-021361
CCMT060202-HMPCN1500 HMP CN1500 1-03-020055
CCMT060202-HMPCN2500 HMP CN2500 1-03-022379
CCMT060202-MPCN1500 MP CN1500 1-03-020717
CCMT060202-MPCN2500 MP CN2500 1-03-021257
CCMT060202-VFCN1500 VF CN1500 1-03-022919
CCMT060204-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-020029
CCMT060204-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-021362
CCMT060204-HMPCN1500 HMP CN1500 1-03-019175
CCMT060204-HMPCN2500 HMP CN2500 1-03-020871
CCMT060204-MPCN1500 MP CN1500 1-03-020718
CCMT060204-MPCN2500 MP CN2500 1-03-020965
CCMT060204-VFCN1500 VF CN1500 1-03-020563
CCMT060204-VFCN2500 VF CN2500 1-03-020964
CCMT060208-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-021350
CCMT060208-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-021364
CCMT09T302-MPCN1500 MP CN1500 1-03-020599
CCMT09T302-MPCN2500 MP CN2500 1-03-021258
CCMT09T304-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-019015
CCMT09T304-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-020968
CCMT09T304-HMPCN1500 HMP CN1500 1-03-019177
CCMT09T304-HMPCN2500 HMP CN2500 1-03-020616
CCMT09T304-MPCN1500 MP CN1500 1-03-020497
CCMT09T304-MPCN2500 MP CN2500 1-03-020967
CCMT09T304-VFCN1500 VF CN1500 1-03-019014
CCMT09T304-VFCN2500 VF CN2500 1-03-020966
CCMT09T308-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-020051
CCMT09T308-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-020971
CCMT09T308-HMPCN1500 HMP CN1500 1-03-019262
CCMT09T308-HMPCN2500 HMP CN2500 1-03-020970
CCMT09T308-MPCN1500 MP CN1500 1-03-020498
CCMT09T308-MPCN2500 MP CN2500 1-03-020969
CCMT09T308-VFCN2500 VF CN2500 1-03-020870
CCMT120408-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-021351
CCMT120408-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-021367
CNMG090404-HFCN1500 HF CN1500 1-03-022620
CNMG090404-HFCN2500 HF CN2500 1-03-022621
CNMG120404-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-021573
CNMG120404-B25CN2500 B25 CN2500 1-03-021338
CNMG120404-HFCN1500 HF CN1500 1-03-021455
CNMG120404-HUCN1500 HU CN1500 1-03-020843
CNMG120404-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020462
CNMG120404-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020932
CNMG120404-VFCN2500 VF CN2500 1-03-021331
CNMG120404-VMCN1500 VM CN1500 1-03-019017
CNMG120404-VMCN2500 VM CN2500 1-03-020933
CNMG120404-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-019189
CNMG120404-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-020875
CNMG120408-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-020420
CNMG120408-B25CN2500 B25 CN2500 1-03-021007
CNMG120408-HFCN2500 HF CN2500 1-03-021405
CNMG120408-HMCN1500 HM CN1500 1-03-020673
CNMG120408-HMCN2500 HM CN2500 1-03-021063
CNMG120408-HUCN1500 HU CN1500 1-03-020844
CNMG120408-LPCN1500 LP CN1500 1-03-021438
CNMG120408-LPCN2500 LP CN2500 1-03-021437
CNMG120408-MPCN1500 MP CN1500 1-03-021440
CNMG120408-MPCN2500 MP CN2500 1-03-021439
CNMG120408-VBCN1500 VB CN1500 1-03-019019
CNMG120408-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020936
CNMG120408-VMCN1500 VM CN1500 1-03-019023
CNMG120408-VMCN2500 VM CN2500 1-03-020938
CNMG120408-VNCN1500 VN CN1500 1-03-020469
CNMG120408-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-019022
CNMG120408-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-020937
CNMG120412-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-022346
CNMG120412-B25CN2500 B25 CN2500 1-03-021574
DCMT070202-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-021313
DCMT070202-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-021368
DCMT070202-HMPCN1500 HMP CN1500 1-03-020097
DCMT070202-HMPCN2500 HMP CN2500 1-03-020973
DCMT070202-MPCN1500 MP CN1500 1-03-020719
DCMT070202-MPCN2500 MP CN2500 1-03-021259
DCMT070202-VFCN1500 VF CN1500 1-03-022353
DCMT070202-VFCN2500 VF CN2500 1-03-020972
DCMT070204-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-020052
DCMT070204-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-020876
DCMT070204-HMPCN1500 HMP CN1500 1-03-019207
DCMT070204-HMPCN2500 HMP CN2500 1-03-020877
DCMT070204-MPCN1500 MP CN1500 1-03-020720
DCMT070204-MPCN2500 MP CN2500 1-03-020975
DCMT070204-VFCN1500 VF CN1500 1-03-022354
DCMT070204-VFCN2500 VF CN2500 1-03-020974
DCMT070208-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-021352
DCMT070208-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-021370
DCMT070208-MPCN1500 MP CN1500 1-03-020721
DCMT070208-MPCN2500 MP CN2500 1-03-021260
DCMT11T302-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-020050
DCMT11T302-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-021371
DCMT11T302-HMPCN2500 HMP CN2500 1-03-021523
DCMT11T302-MPCN1500 MP CN1500 1-03-020600
DCMT11T302-MPCN2500 MP CN2500 1-03-021261
DCMT11T302-VFCN1500 VF CN1500 1-03-019208
DCMT11T302-VFCN2500 VF CN2500 1-03-022380
DCMT11T304-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-019763
DCMT11T304-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-020878
DCMT11T304-HMPCN1500 HMP CN1500 1-03-019210
DCMT11T304-HMPCN2500 HMP CN2500 1-03-020598
DCMT11T304-MPCN1500 MP CN1500 1-03-020495
DCMT11T304-MPCN2500 MP CN2500 1-03-020977
DCMT11T304-VFCN1500 VF CN1500 1-03-019209
DCMT11T304-VFCN2500 VF CN2500 1-03-020976
DCMT11T308-C25CN1500 C25 CN1500 1-03-021353
DCMT11T308-C25CN2500 C25 CN2500 1-03-021373
DCMT11T308-HMPCN1500 HMP CN1500 1-03-019212
DCMT11T308-HMPCN2500 HMP CN2500 1-03-020980
DCMT11T308-MPCN1500 MP CN1500 1-03-020496
DCMT11T308-MPCN2500 MP CN2500 1-03-020979
DCMT11T308-VFCN1500 VF CN1500 1-03-020193
DCMT11T308-VFCN2500 VF CN2500 1-03-020978
DNMG110404-HMCN2500 HM CN2500 1-03-021406
DNMG110404-VFCN2500 VF CN2500 1-03-021125
DNMG110404-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-020068
DNMG110404-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-021124
DNMG110408-HFCN1500 HF CN1500 1-03-021348
DNMG110408-HFCN2500 HF CN2500 1-03-021144
DNMG110408-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-023291
DNMG110408-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-021143
DNMG150404-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-021450
DNMG150404-B25CN2500 B25 CN2500 1-03-020879
DNMG150404-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020464
DNMG150404-VBCN2500 VB CN2500 1-03-021285
DNMG150404-VMCN1500 VM CN1500 1-03-020079
DNMG150404-VMCN2500 VM CN2500 1-03-022360
DNMG150404-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-020063
DNMG150404-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-021284
DNMG150408-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-022348
DNMG150408-B25CN2500 B25 CN2500 1-03-021575
DNMG150408-HMCN2500 HM CN2500 1-03-021137
DNMG150408-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020058
DNMG150408-VBCN2500 VB CN2500 1-03-021576
DNMG150408-VMCN1500 VM CN1500 1-03-020080
DNMG150408-VMCN2500 VM CN2500 1-03-020946
DNMG150408-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-020064
DNMG150408-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-021577
DNMG150604-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-021578
DNMG150604-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020465
DNMG150604-VBCN2500 VB CN2500 1-03-021579
DNMG150604-VMCN1500 VM CN1500 1-03-020081
DNMG150604-VMCN2500 VM CN2500 1-03-020947
DNMG150604-VP3CN1500 VP3 CN1500 1-03-022920
DNMG150604-VP3CN2500 VP3 CN2500 1-03-022921
DNMG150604-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-020065
DNMG150604-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-021580
DNMG150608-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-021581
DNMG150608-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020059
DNMG150608-VBCN2500 VB CN2500 1-03-021582
DNMG150608-VMCN1500 VM CN1500 1-03-020082
DNMG150608-VMCN2500 VM CN2500 1-03-022361
DNMG150608-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-019221
DNMG150608-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-021583
TNMG110304-VFCN1500 VF CN1500 1-03-020088
TNMG110304-VFCN2500 VF CN2500 1-03-022366
TNMG160404-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-021594
TNMG160404-B25CN2500 B25 CN2500 1-03-021408
TNMG160404-GFCN2500 GF CN2500 1-03-021346
TNMG160404-HFCN2500 HF CN2500 1-03-020885
TNMG160404-HMCN2500 HM CN2500 1-03-021183
TNMG160404-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020474
TNMG160404-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020940
TNMG160404-VFCN1500 VF CN1500 1-03-020087
TNMG160404-VFCN2500 VF CN2500 1-03-021014
TNMG160404-VMCN1500 VM CN1500 1-03-019171
TNMG160404-VMCN2500 VM CN2500 1-03-022369
TNMG160404-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-019172
TNMG160404-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-020886
TNMG160408-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-021595
TNMG160408-B25CN2500 B25 CN2500 1-03-021596
TNMG160408-HFCN2500 HF CN2500 1-03-021017
TNMG160408-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020463
TNMG160408-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020942
TNMG160408-VMCN1500 VM CN1500 1-03-019044
TNMG160408-VMCN2500 VM CN2500 1-03-020995
TNMG160408-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-019174
TNMG160408-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-020943
TNMG160412-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-022350
TNMG160412-B25CN2500 B25 CN2500 1-03-021597
TNMG160412-VMCN1500 VM CN1500 1-03-019045
TNMG160412-VMCN2500 VM CN2500 1-03-022370
VNMG160402-HFCN2500 HF CN2500 1-03-021035
VNMG160402-VFCN1500 VF CN1500 1-03-023054
VNMG160404-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-021598
VNMG160404-B25CN2500 B25 CN2500 1-03-021599
VNMG160404-HMCN2500 HM CN2500 1-03-022771
VNMG160404-VBCN1500 VB CN1500 1-03-021600
VNMG160404-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020949
VNMG160404-VCCN1500 VC CN1500 1-03-019688
VNMG160404-VCCN2500 VC CN2500 1-03-021279
VNMG160404-VFCN1500 VF CN1500 1-03-019717
VNMG160404-VFCN2500 VF CN2500 1-03-021656
VNMG160404-VMCN1500 VM CN1500 1-03-020085
VNMG160404-VMCN2500 VM CN2500 1-03-022374
VNMG160404-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-019255
VNMG160404-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-020950
VNMG160408-B25CN1500 B25 CN1500 1-03-021601
VNMG160408-B25CN2500 B25 CN2500 1-03-021602
VNMG160408-VBCN1500 VB CN1500 1-03-021603
VNMG160408-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020953
VNMG160408-VCCN1500 VC CN1500 1-03-019689
VNMG160408-VCCN2500 VC CN2500 1-03-022371
VNMG160408-VFCN1500 VF CN1500 1-03-019719
VNMG160408-VFCN2500 VF CN2500 1-03-021657
VNMG160408-VMCN1500 VM CN1500 1-03-020086
VNMG160408-VMCN2500 VM CN2500 1-03-022375
VNMG160408-VQCN1500 VQ CN1500 1-03-019257
VNMG160408-VQCN2500 VQ CN2500 1-03-020954