Mảnh cắt Korloy NC5330

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy NC5330 được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CCMT060202-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-057943
CCMT060202-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-042257
CCMT060202-MPNC5330 MP NC5330 1-02-055500
CCMT060202-VFNC5330 VF NC5330 1-02-042258
CCMT060204-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-039059
CCMT060204-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039060
CCMT060204-MPNC5330 MP NC5330 1-02-055503
CCMT060204-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039440
CCMT060208-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-039061
CCMT060208-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039062
CCMT09T302-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039064
CCMT09T302-MPNC5330 MP NC5330 1-02-053417
CCMT09T302-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039452
CCMT09T304-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-039065
CCMT09T304-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039067
CCMT09T304-MPNC5330 MP NC5330 1-02-053289
CCMT09T304-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039453
CCMT09T308-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-039068
CCMT09T308-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039069
CCMT09T308-MPNC5330 MP NC5330 1-02-053420
CCMT09T308-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039486
CCMT120404-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-039070
CCMT120404-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039071
CCMT120404-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039487
CCMT120408-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-039072
CCMT120408-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039073
CCMT120412-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-057945
CNMG090304-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063651
CNMG090304-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039074
CNMG090304-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039075
CNMG090308-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063652
CNMG090308-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039076
CNMG090308-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039077
CNMG090404-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063868
CNMG090408-HMNC5330 HM NC5330 1-02-049162
CNMG090408-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063870
CNMG090408-VQNC5330 VQ NC5330 1-02-052518
CNMG090412-HMNC5330 HM NC5330 1-02-050198
CNMG090412-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063873
CNMG090412-VQNC5330 VQ NC5330 1-02-052521
CNMG120404-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039078
CNMG120404-LPNC5330 LP NC5330 1-02-058353
CNMG120404-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058354
CNMG120404-VBNC5330 VB NC5330 1-02-058355
CNMG120404-VCNC5330 VC NC5330 1-02-044741
CNMG120404-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039080
CNMG120404-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039082
CNMG120404-VP2NC5330 VP2 NC5330 1-02-051674
CNMG120404-VWNC5330 VW NC5330 1-02-039083
CNMG120408-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039084
CNMG120408-GRNC5330 GR NC5330 1-02-039086
CNMG120408-LPNC5330 LP NC5330 1-02-055472
CNMG120408-LWNC5330 LW NC5330 1-02-039089
CNMG120408-MPNC5330 MP NC5330 1-02-055484
CNMG120408-VBNC5330 VB NC5330 1-02-039488
CNMG120408-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043643
CNMG120408-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039090
CNMG120408-VKNC5330 VK NC5330 1-02-042709
CNMG120408-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039095
CNMG120408-VP2NC5330 VP2 NC5330 1-02-046488
CNMG120408-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-046031
CNMG120408-VQNC5330 VQ NC5330 1-02-046603
CNMG120408-VWNC5330 VW NC5330 1-02-044997
CNMG120412-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039096
CNMG120412-GRNC5330 GR NC5330 1-02-039097
CNMG120412-LPNC5330 LP NC5330 1-02-055585
CNMG120412-LWNC5330 LW NC5330 1-02-051676
CNMG120412-MPNC5330 MP NC5330 1-02-055563
CNMG120412-VBNC5330 VB NC5330 1-02-052003
CNMG120412-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043740
CNMG120412-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039100
CNMG120412-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-046486
CNMG120416-GRNC5330 GR NC5330 1-02-046135
CNMG120416-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063653
CNMG120416-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039101
CNMG160608-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039102
CNMG160608-GRNC5330 GR NC5330 1-02-049136
CNMG160608-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058364
CNMG160608-VMNC5330 VM NC5330 1-02-042773
CNMG160612-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-044998
CNMG160612-GRNC5330 GR NC5330 1-02-039103
CNMG160612-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058369
CNMG160612-VMNC5330 VM NC5330 1-02-044655
CNMG160616-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-058372
CNMG160616-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063654
CNMG190604-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039104
CNMG190608-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039105
CNMG190608-GRNC5330 GR NC5330 1-02-039106
CNMG190612-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039107
CNMG190612-GRNC5330 GR NC5330 1-02-039108
CNMG190612-VMNC5330 VM NC5330 1-02-045003
CNMG190616-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039109
CNMG190616-GRNC5330 GR NC5330 1-02-039110
CNMG190624-GRNC5330 GR NC5330 1-02-053328
CNMG250924-GRNC5330 GR NC5330 1-02-039111
DCMT070202-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-057946
DCMT070202-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-042314
DCMT070202-MPNC5330 MP NC5330 1-02-055505
DCMT070202-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039489
DCMT070204-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-039124
DCMT070204-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039125
DCMT070204-MPNC5330 MP NC5330 1-02-055507
DCMT070204-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039490
DCMT070208-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-056111
DCMT070208-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039126
DCMT11T302-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-050138
DCMT11T302-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039128
DCMT11T302-MPNC5330 MP NC5330 1-02-053425
DCMT11T302-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039491
DCMT11T304-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-039129
DCMT11T304-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039130
DCMT11T304-MPNC5330 MP NC5330 1-02-053292
DCMT11T304-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039492
DCMT11T308-C25NC5330 C25 NC5330 1-02-039131
DCMT11T308-HMPNC5330 HMP NC5330 1-02-039132
DCMT11T308-MPNC5330 MP NC5330 1-02-053428
DCMT11T308-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039493
DNMG110402-VFNC5330 VF NC5330 1-02-051677
DNMG110404-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063656
DNMG110404-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039133
DNMG110408-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063657
DNMG110408-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039134
DNMG110408-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039135
DNMG110412-VMNC5330 VM NC5330 1-02-040541
DNMG110504-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063876
DNMG110508-HMNC5330 HM NC5330 1-02-052529
DNMG110508-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063879
DNMG110508-VQNC5330 VQ NC5330 1-02-052524
DNMG110512-HMNC5330 HM NC5330 1-02-052531
DNMG110512-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063882
DNMG110512-VQNC5330 VQ NC5330 1-02-052527
DNMG150404-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039136
DNMG150404-LPNC5330 LP NC5330 1-02-058375
DNMG150404-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058376
DNMG150404-VBNC5330 VB NC5330 1-02-054248
DNMG150404-VCNC5330 VC NC5330 1-02-051678
DNMG150404-VFNC5330 VF NC5330 1-02-044811
DNMG150404-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039138
DNMG150404-VP2NC5330 VP2 NC5330 1-02-051680
DNMG150404-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-041319
DNMG150404-VWNC5330 VW NC5330 1-02-051684
DNMG150408-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-058379
DNMG150408-HMNC5330 HM NC5330 1-02-049086
DNMG150408-LPNC5330 LP NC5330 1-02-055476
DNMG150408-LWNC5330 LW NC5330 1-02-051686
DNMG150408-MPNC5330 MP NC5330 1-02-055488
DNMG150408-VBNC5330 VB NC5330 1-02-039495
DNMG150408-VCNC5330 VC NC5330 1-02-044742
DNMG150408-VFNC5330 VF NC5330 1-02-051687
DNMG150408-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039140
DNMG150408-VP2NC5330 VP2 NC5330 1-02-049499
DNMG150408-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-041320
DNMG150408-VWNC5330 VW NC5330 1-02-051689
DNMG150412-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039141
DNMG150412-LPNC5330 LP NC5330 1-02-055589
DNMG150412-MKNC5330 MK NC5330 1-02-072837
DNMG150412-MPNC5330 MP NC5330 1-02-055567
DNMG150412-VCNC5330 VC NC5330 1-02-051690
DNMG150412-VFNC5330 VF NC5330 1-02-051691
DNMG150412-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039142
DNMG150412-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-041321
DNMG150604-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039143
DNMG150604-LPNC5330 LP NC5330 1-02-058386
DNMG150604-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058387
DNMG150604-VBNC5330 VB NC5330 1-02-050840
DNMG150604-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039145
DNMG150604-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039146
DNMG150604-VP2NC5330 VP2 NC5330 1-02-049148
DNMG150604-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-041054
DNMG150608-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039147
DNMG150608-GRNC5330 GR NC5330 1-02-039148
DNMG150608-LPNC5330 LP NC5330 1-02-055480
DNMG150608-MPNC5330 MP NC5330 1-02-055492
DNMG150608-VBNC5330 VB NC5330 1-02-039498
DNMG150608-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043735
DNMG150608-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039149
DNMG150608-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039150
DNMG150608-VP2NC5330 VP2 NC5330 1-02-042376
DNMG150608-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-041056
DNMG150608-VQNC5330 VQ NC5330 1-02-043687
DNMG150612-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039151
DNMG150612-GRNC5330 GR NC5330 1-02-040627
DNMG150612-LPNC5330 LP NC5330 1-02-055719
DNMG150612-MPNC5330 MP NC5330 1-02-055571
DNMG150612-VBNC5330 VB NC5330 1-02-040513
DNMG150612-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043656
DNMG150612-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039152
DNMG150612-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-041581
DNMG150616-GRNC5330 GR NC5330 1-02-039153
TNMG110304-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039213
TNMG110308-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-052911
TNMG160404-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039214
TNMG160404-LPNC5330 LP NC5330 1-02-058418
TNMG160404-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058419
TNMG160404-VCNC5330 VC NC5330 1-02-050841
TNMG160404-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039217
TNMG160404-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039218
TNMG160404-VP2NC5330 VP2 NC5330 1-02-051750
TNMG160404-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-041585
TNMG160404-VWNC5330 VW NC5330 1-02-051695
TNMG160408-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039219
TNMG160408-HMNC5330 HM NC5330 1-02-042457
TNMG160408-LPNC5330 LP NC5330 1-02-055601
TNMG160408-LWNC5330 LW NC5330 1-02-044877
TNMG160408-MPNC5330 MP NC5330 1-02-055605
TNMG160408-VBNC5330 VB NC5330 1-02-041024
TNMG160408-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043738
TNMG160408-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039221
TNMG160408-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039222
TNMG160408-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-046032
TNMG160408-VWNC5330 VW NC5330 1-02-051696
TNMG160412-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-058424
TNMG160412-GRNC5330 GR NC5330 1-02-042280
TNMG160412-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058425
TNMG160412-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043742
TNMG160412-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039224
TNMG220404-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039225
TNMG220404-HMNC5330 HM NC5330 1-02-056139
TNMG220404-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058430
TNMG220404-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039226
TNMG220404-VMNC5330 VM NC5330 1-02-044469
TNMG220408-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-039227
TNMG220408-GRNC5330 GR NC5330 1-02-039228
TNMG220408-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058435
TNMG220408-VBNC5330 VB NC5330 1-02-050842
TNMG220408-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039229
TNMG220412-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-058438
TNMG220412-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058441
TNMG220412-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039230
TNMG220416-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-058443
TNMG220416-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063661
TNMG270612-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-048856
TNMG270616-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-049652
TNMG270616-GRNC5330 GR NC5330 1-02-047085
TNMG330716-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-064615
TNMG330924-B25NC5330 B25 NC5330 1-02-042184
TNMG330924-GRNC5330 GR NC5330 1-02-041944
VNMG160402-VFNC5330 VF NC5330 1-02-045023
VNMG160404-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058445
VNMG160404-VBNC5330 VB NC5330 1-02-058446
VNMG160404-VCNC5330 VC NC5330 1-02-051659
VNMG160404-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039239
VNMG160404-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039240
VNMG160404-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-042062
VNMG160408-HMNC5330 HM NC5330 1-02-056152
VNMG160408-MPNC5330 MP NC5330 1-02-058447
VNMG160408-VBNC5330 VB NC5330 1-02-058448
VNMG160408-VCNC5330 VC NC5330 1-02-051660
VNMG160408-VFNC5330 VF NC5330 1-02-039241
VNMG160408-VMNC5330 VM NC5330 1-02-039243
VNMG160408-VP3NC5330 VP3 NC5330 1-02-042065
VNMG160412-HMNC5330 HM NC5330 1-02-063933
VNMG160412-MPNC5330 MP NC5330 1-02-063664
VNMG220408-VMNC5330 VM NC5330 1-02-051315