Mảnh cắt Korloy NC6310 – NC6315

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy NC6310 – NC6315 được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CCMT060204-C25NC6315 C25 NC6315 1-02-064213
CCMT060204-MPNC6315 MP NC6315 1-02-064220
CCMT060208-C25NC6315 C25 NC6315 1-02-064695
CCMT060208-MPNC6315 MP NC6315 1-02-064221
CCMT09T304-C25NC6315 C25 NC6315 1-02-064214
CCMT09T304-MPNC6315 MP NC6315 1-02-064222
CCMT09T308-C25NC6315 C25 NC6315 1-02-062511
CCMT09T308-MPNC6315 MP NC6315 1-02-064223
CCMT120404-C25NC6315 C25 NC6315 1-02-064215
CCMT120404-MPNC6315 MP NC6315 1-02-065729
CCMT120404-VFNC6315 VF NC6315 1-02-073283
CCMT120408-C25NC6315 C25 NC6315 1-02-062510
CCMT120408-MPNC6315 MP NC6315 1-02-065730
CCMT120412-C25NC6315 C25 NC6315 1-02-064696
CNMG090308-MPNC6315 MP NC6315 1-02-069045
CNMG120404-B25NC6315 B25 NC6315 1-02-064299
CNMG120404-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064191
CNMG120404-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066302
CNMG120408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-061690
CNMG120408-RKNC6315 RK NC6315 1-02-061692
CNMG120412-MKNC6315 MK NC6315 1-02-062210
CNMG120412-MPNC6315 MP NC6315 1-02-066323
CNMG120412-RKNC6315 RK NC6315 1-02-062488
CNMG120412-VBNC6315 VB NC6315 1-02-066322
CNMG120416-MKNC6315 MK NC6315 1-02-065611
CNMG120416-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064199
CNMG160608-MKNC6315 MK NC6315 1-02-066202
CNMG160608-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066681
CNMG160612-B25NC6315 B25 NC6315 1-02-064772
CNMG160612-MKNC6315 MK NC6315 1-02-066203
CNMG160612-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066682
CNMG160616-MKNC6315 MK NC6315 1-02-066680
CNMG160616-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066637
CNMG190608-MKNC6315 MK NC6315 1-02-067016
CNMG190612-GRNC6315 GR NC6315 1-02-068378
CNMG190612-MKNC6315 MK NC6315 1-02-066914
CNMG190612-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066916
CNMG190616-MKNC6315 MK NC6315 1-02-066915
CNMG190616-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066917
CNMG190616-VRNC6315 VR NC6315 1-02-065936
DCMT070204-C25NC6315 C25 NC6315 1-02-064703
DCMT070208-C25NC6315 C25 NC6315 1-02-064704
DCMT070208-MPNC6315 MP NC6315 1-02-064758
DCMT11T304-C25NC6315 C25 NC6315 1-02-061447
DCMT11T304-MPNC6315 MP NC6315 1-02-064224
DCMT11T308-C25NC6315 C25 NC6315 1-02-061524
DCMT11T308-HMPNC6315 HMP NC6315 1-02-066056
DCMT11T308-MPNC6315 MP NC6315 1-02-064225
DCMT11T308-VFNC6315 VF NC6315 1-02-072454
DNMG110404-MMNC6315 MM NC6315 1-02-073894
DNMG110408-MPNC6315 MP NC6315 1-02-069662
DNMG150402-B25NC6315 B25 NC6315 1-02-070796
DNMG150404-B25NC6315 B25 NC6315 1-02-064301
DNMG150404-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064302
DNMG150408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064300
DNMG150408-RKNC6315 RK NC6315 1-02-067044
DNMG150412-RKNC6315 RK NC6315 1-02-067045
DNMG150412-VRNC6315 VR NC6315 1-02-067521
DNMG150604-MKNC6315 MK NC6315 1-02-063942
DNMG150608-GRNC6315 GR NC6315 1-02-066107
DNMG150608-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064038
DNMG150608-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064042
DNMG150608-VBNC6315 VB NC6315 1-02-066324
DNMG150612-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064039
DNMG150612-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064043
DNMG150616-MMNC6315 MM NC6315 1-02-070953
DNMG150616-MPNC6315 MP NC6315 1-02-071138
DNMG190612-HRNC6315 HR NC6315 1-02-070150
TNMG160404-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064192
TNMG160408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064193
TNMG160408-RKNC6315 RK NC6315 1-02-061950
TNMG160412-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064194
TNMG160412-RKNC6315 RK NC6315 1-02-063939
TNMG160416-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064201
TNMG220404-B25NC6315 B25 NC6315 1-02-071299
TNMG220408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-067026
TNMG220408-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064202
TNMG220412-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064203
TNMG220416-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064204
VNMG160404-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064196
VNMG160404-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066344
VNMG160408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064197
VNMG160408-VMNC6315 VM NC6315 1-02-062518
VNMG160412-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064198