Mảnh cắt Korloy NC9115-NC9125-NC9135

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy NC9115-NC9125-NC9135 được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CCMT060202-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061698
CCMT060202-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061699
CCMT060202-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061700
CCMT060202-VLNC9135 VL NC9135 1-02-070401
CCMT060204-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061701
CCMT060204-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061702
CCMT060204-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061703
CCMT060204-VFNC9135 VF NC9135 1-02-072124
CCMT060208-VLNC9125 VL NC9125 1-02-070402
CCMT060208-VLNC9135 VL NC9135 1-02-070403
CCMT09T302-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061707
CCMT09T302-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061708
CCMT09T302-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061709
CCMT09T304-HMPNC9115 HMP NC9115 1-02-059957
CCMT09T304-HMPNC9125 HMP NC9125 1-02-059958
CCMT09T304-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061710
CCMT09T304-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061711
CCMT09T304-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061712
CCMT09T304-VFNC9135 VF NC9135 1-02-073044
CCMT09T308-HMPNC9115 HMP NC9115 1-02-059959
CCMT09T308-HMPNC9125 HMP NC9125 1-02-059960
CCMT09T308-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061716
CCMT09T308-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061717
CCMT09T308-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061718
CCMT09T312-HMPNC9115 HMP NC9115 1-02-062589
CCMT120404-HMPNC9125 HMP NC9125 1-02-064084
CCMT120404-MPNC9125 MP NC9125 1-02-070404
CCMT120404-MPNC9135 MP NC9135 1-02-065377
CCMT120408-HMPNC9125 HMP NC9125 1-02-064085
CCMT120408-MPNC9125 MP NC9125 1-02-070405
CCMT120408-MPNC9135 MP NC9135 1-02-065378
CCMT120412-MPNC9125 MP NC9125 1-02-070406
CCMT120412-MPNC9135 MP NC9135 1-02-070407
DCMT070202-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061742
DCMT070202-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061743
DCMT070202-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061744
DCMT070202-VLNC9135 VL NC9135 1-02-070446
DCMT070204-HMPNC9125 HMP NC9125 1-02-065411
DCMT070204-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061745
DCMT070204-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061746
DCMT070204-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061747
DCMT070208-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061751
DCMT070208-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061752
DCMT070208-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061753
DCMT11T302-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061754
DCMT11T302-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061755
DCMT11T302-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061756
DCMT11T304-HMPNC9115 HMP NC9115 1-02-059961
DCMT11T304-HMPNC9125 HMP NC9125 1-02-059962
DCMT11T304-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061757
DCMT11T304-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061758
DCMT11T304-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061760
DCMT11T304-VFNC9135 VF NC9135 1-02-065335
DCMT11T308-HMPNC9115 HMP NC9115 1-02-059963
DCMT11T308-HMPNC9125 HMP NC9125 1-02-059964
DCMT11T308-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061764
DCMT11T308-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061765
DCMT11T308-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061766
DCMT11T312-MPNC9125 MP NC9125 1-02-070447
DCMT11T312-MPNC9135 MP NC9135 1-02-070448
DNMG110404-MPNC9125 MP NC9125 1-02-070451
DNMG110404-MPNC9135 MP NC9135 1-02-070452
DNMG110408-MMNC9125 MM NC9125 1-02-067621
DNMG110408-MMNC9135 MM NC9135 1-02-067622
DNMG110408-MPNC9125 MP NC9125 1-02-070453
DNMG110408-MPNC9135 MP NC9135 1-02-070454
DNMG150404-HMNC9125 HM NC9125 1-02-066934
DNMG150404-MKNC9125 MK NC9125 1-02-066935
DNMG150404-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063676
DNMG150404-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063701
DNMG150404-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061770
DNMG150404-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061771
DNMG150404-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061772
DNMG150404-RMNC9125 RM NC9125 1-02-063677
DNMG150404-RMNC9135 RM NC9135 1-02-063702
DNMG150408-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060713
DNMG150408-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060714
DNMG150408-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060715
DNMG150408-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061773
DNMG150408-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061774
DNMG150408-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061775
DNMG150408-RMNC9115 RM NC9115 1-02-060811
DNMG150408-RMNC9125 RM NC9125 1-02-060812
DNMG150408-RMNC9135 RM NC9135 1-02-060813
DNMG150412-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060716
DNMG150412-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060717
DNMG150412-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060718
DNMG150412-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061776
DNMG150412-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061777
DNMG150412-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061778
DNMG150412-RMNC9115 RM NC9115 1-02-060814
DNMG150412-RMNC9125 RM NC9125 1-02-060815
DNMG150412-RMNC9135 RM NC9135 1-02-060816
DNMG150604-MMNC9115 MM NC9115 1-02-065693
DNMG150604-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063678
DNMG150604-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063703
DNMG150604-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061779
DNMG150604-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061780
DNMG150604-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061781
DNMG150604-RMNC9125 RM NC9125 1-02-063679
DNMG150604-RMNC9135 RM NC9135 1-02-063704
DNMG150604-VP2NC9125 VP2 NC9125 1-02-064086
DNMG150608-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060719
DNMG150608-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060720
DNMG150608-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060721
DNMG150608-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061782
DNMG150608-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061783
DNMG150608-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061784
DNMG150608-RMNC9115 RM NC9115 1-02-060817
DNMG150608-RMNC9125 RM NC9125 1-02-060818
DNMG150608-RMNC9135 RM NC9135 1-02-060819
DNMG150608-VP3NC9115 VP3 NC9115 1-02-059950
DNMG150608-VP3NC9125 VP3 NC9125 1-02-059951
DNMG150608-VP3NC9135 VP3 NC9135 1-02-059952
DNMG150612-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060722
DNMG150612-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060723
DNMG150612-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060724
DNMG150612-MPNC9115 MP NC9115 1-02-059692
DNMG150612-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061785
DNMG150612-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061786
DNMG150612-RMNC9115 RM NC9115 1-02-060820
DNMG150612-RMNC9125 RM NC9125 1-02-060821
DNMG150612-RMNC9135 RM NC9135 1-02-060822
TNMG160404-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060731
TNMG160404-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060732
TNMG160404-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060733
TNMG160404-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061841
TNMG160404-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061842
TNMG160404-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061843
TNMG160404-RMNC9115 RM NC9115 1-02-060829
TNMG160404-RMNC9125 RM NC9125 1-02-060830
TNMG160404-RMNC9135 RM NC9135 1-02-060831
TNMG160404-VFNC9125 VF NC9125 1-02-064087
TNMG160408-MMNC9115 MM NC9115 1-02-060734
TNMG160408-MMNC9125 MM NC9125 1-02-060735
TNMG160408-MMNC9135 MM NC9135 1-02-060736
TNMG160408-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061844
TNMG160408-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061845
TNMG160408-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061846
TNMG160408-RMNC9115 RM NC9115 1-02-060832
TNMG160408-RMNC9125 RM NC9125 1-02-060833
TNMG160408-RMNC9135 RM NC9135 1-02-060834
TNMG160408-VP2NC9125 VP2 NC9125 1-02-064088
TNMG160408-VP3NC9115 VP3 NC9115 1-02-059953
TNMG160408-VP3NC9125 VP3 NC9125 1-02-059954
TNMG160408-VP3NC9135 VP3 NC9135 1-02-059678
TNMG160412-MMNC9125 MM NC9125 1-02-070228
TNMG160412-MMNC9135 MM NC9135 1-02-070229
TNMG160412-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061847
TNMG160412-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061848
TNMG160412-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061849
TNMG160412-RMNC9125 RM NC9125 1-02-070230
TNMG160412-RMNC9135 RM NC9135 1-02-070231
TNMG160412-VP3NC9115 VP3 NC9115 1-02-060033
TNMG160412-VP3NC9125 VP3 NC9125 1-02-060037
TNMG160412-VP3NC9135 VP3 NC9135 1-02-060041
TNMG220404-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061850
TNMG220404-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061851
TNMG220404-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061852
TNMG220408-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063683
TNMG220408-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063710
TNMG220408-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061853
TNMG220408-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061854
TNMG220408-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061855
TNMG220408-RMNC9125 RM NC9125 1-02-063684
TNMG220408-RMNC9135 RM NC9135 1-02-063712
TNMG220412-GRNC9135 GR NC9135 1-02-060282
TNMG220412-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063685
TNMG220412-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063711
TNMG220412-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061856
TNMG220412-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061857
TNMG220412-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061858
TNMG220412-RMNC9125 RM NC9125 1-02-063686
TNMG220412-RMNC9135 RM NC9135 1-02-063715
TNMG220416-GRNC9115 GR NC9115 1-02-064286
TNMG220416-GRNC9125 GR NC9125 1-02-064285
TNMG220416-GRNC9135 GR NC9135 1-02-061404
TNMG220416-MMNC9115 MM NC9115 1-02-072092
TNMG220416-MMNC9125 MM NC9125 1-02-072093
TNMG220416-MMNC9135 MM NC9135 1-02-072094
TNMG220416-MPNC9115 MP NC9115 1-02-064284
TNMG220416-MPNC9125 MP NC9125 1-02-064283
TNMG220416-RMNC9115 RM NC9115 1-02-072095
TNMG220416-RMNC9125 RM NC9125 1-02-072096
TNMG220416-RMNC9135 RM NC9135 1-02-072097
TNMG270612-B25NC9135 B25 NC9135 1-02-060410
TNMG270612-GRNC9135 GR NC9135 1-02-060409
VNMG160402-VFNC9125 VF NC9125 1-02-071854
VNMG160402-VFNC9135 VF NC9135 1-02-071855
VNMG160404-MMNC9115 MM NC9115 1-02-071041
VNMG160404-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063687
VNMG160404-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063713
VNMG160404-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061895
VNMG160404-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061896
VNMG160404-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061897
VNMG160404-RMNC9125 RM NC9125 1-02-066314
VNMG160408-MMNC9115 MM NC9115 1-02-070997
VNMG160408-MMNC9125 MM NC9125 1-02-063688
VNMG160408-MMNC9135 MM NC9135 1-02-063714
VNMG160408-MPNC9115 MP NC9115 1-02-061898
VNMG160408-MPNC9125 MP NC9125 1-02-061899
VNMG160408-MPNC9135 MP NC9135 1-02-061900
VNMG160408-RMNC9125 RM NC9125 1-02-066316
VNMG160408-VP3NC9115 VP3 NC9115 1-02-060035
VNMG160408-VP3NC9125 VP3 NC9125 1-02-060039
VNMG160408-VP3NC9135 VP3 NC9135 1-02-060042
VNMG160412-RMNC9125 RM NC9125 1-02-066318