Mảnh cắt Korloy UNC805 – UNC840

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy UNC805 – UNC840 được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CNMG120408-MMUNC805 MM UNC805 1-02-069580
CNMG120408-VP2UNC805 VP2 UNC805 1-02-070820
CNMG120408-VP4UNC805 VP4 UNC805 1-02-065941
CNMG120412-MMUNC805 MM UNC805 1-02-066754
CNMG120412-VP3UNC805 VP3 UNC805 1-02-066755
CNMG120412-VP4UNC805 VP4 UNC805 1-02-070821
CNMG160612-MMUNC805 MM UNC805 1-02-071863
CNMG160612-VP3UNC805 VP3 UNC805 1-02-071864
CNMG160616-MMUNC805 MM UNC805 1-02-071865
CNMG160616-VP3UNC805 VP3 UNC805 1-02-071866
CNMG190612-MMUNC805 MM UNC805 1-02-071867
CNMG190612-VP3UNC805 VP3 UNC805 1-02-071868
CNMG190616-MMUNC805 MM UNC805 1-02-071869
CNMG190616-VP3UNC805 VP3 UNC805 1-02-071870
DNMG150604-MMUNC805 MM UNC805 1-02-071031
DNMG150604-VP2UNC805 VP2 UNC805 1-02-070822
DNMG150604-VP3UNC805 VP3 UNC805 1-02-071030
DNMG150608-MMUNC805 MM UNC805 1-02-067571
DNMG150608-VP2UNC805 VP2 UNC805 1-02-070824
DNMG150608-VP4UNC805 VP4 UNC805 1-02-066364
SNMG120408-MMUNC805 MM UNC805 1-02-071032
SNMG120408-VP3UNC805 VP3 UNC805 1-02-072337
SNMG120408-VP4UNC805 VP4 UNC805 1-02-070825
SNMG120412-MMUNC805 MM UNC805 1-02-066750
SNMG120412-VP4UNC805 VP4 UNC805 1-02-070826
SNMG150612-VP4UNC805 VP4 UNC805 1-02-072506
VBGT160404-MUUNC805 MU UNC805 1-02-067546
VBGT160408-MUUNC805 MU UNC805 1-02-065877
VBGT160412-MUUNC805 MU UNC805 1-02-067547
VBMT160404-LUUNC805 LU UNC805 1-02-067548
VBMT160404-MPUNC805 MP UNC805 1-02-065878
VBMT160408-LUUNC805 LU UNC805 1-02-066003
VBMT160408-MPUNC805 MP UNC805 1-02-065879
VBMT160412-LUUNC805 LU UNC805 1-02-067549
VBMT160412-MPUNC805 MP UNC805 1-02-065880
WNMG080408-MMUNC805 MM UNC805 1-02-067283
WNMG080408-VP2UNC805 VP2 UNC805 1-02-070827
WNMG080408-VP4UNC805 VP4 UNC805 1-02-067282
WNMG080412-MMUNC805 MM UNC805 1-02-066752
WNMG080412-VP2UNC805 VP2 UNC805 1-02-070828
WNMG080412-VP3UNC805 VP3 UNC805 1-02-072336
WNMG080412-VP4UNC805 VP4 UNC805 1-02-070829