Tấm kẹp & Tấm đỡ dùng cho máy cắt dây EDM

Posted on Posted in Phụ kiện EDM khác
Tấm kẹp & Tấm đỡ
Picture Code No. Part No. Dimension Position Application
JH-50     Clamp Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
  JH-70     Clamp Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
  JH-80     Clamp Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
  JH-90     Clamp Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
  JH-100     Clamp Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
JB-500     Base plate Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
  JB-1000     Base plate Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM
  JB-1500     Base plate Charmilles. Fanuc. Mitsubishi. Sodick. SPM