Mảnh cắt Korloy LW-VW

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy LW-VW được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CNMG120408-LWNC3030 LW NC3030 1-02-030286
CNMG120408-LWNC3120 LW NC3120 1-02-028373
CNMG120408-LWNC3225 LW NC3225 1-02-070149
CNMG120408-LWNC5330 LW NC5330 1-02-039089
CNMG120412-LWNC3030 LW NC3030 1-02-046653
CNMG120412-LWNC3120 LW NC3120 1-02-028375
CNMG120412-LWNC3225 LW NC3225 1-02-058697
CNMG120412-LWNC5330 LW NC5330 1-02-051676
CNMG120712-LWPC8110 LW PC8110 1-02-046308
DNMG150408-LWNC3120 LW NC3120 1-02-042577
DNMG150408-LWNC5330 LW NC5330 1-02-051686
DNMG150412-LWNC3030 LW NC3030 1-02-030162
DNMG150608-LWNC3120 LW NC3120 1-02-028381
DNMG150612-LWNC3120 LW NC3120 1-02-029801
TNMG160408-LWNC3120 LW NC3120 1-02-028383
TNMG160408-LWNC3215 LW NC3215 1-02-071541
TNMG160408-LWNC5330 LW NC5330 1-02-044877
TNMG160408-LWPC8110 LW PC8110 1-02-042959
TNMG160412-LWNC3120 LW NC3120 1-02-032842
WNMG060408-LWNC5330 LW NC5330 1-02-051702
WNMG060412-LWNC5330 LW NC5330 1-02-039248
WNMG080408-LWNC3030 LW NC3030 1-02-037551
WNMG080408-LWNC3120 LW NC3120 1-02-028377
WNMG080408-LWNC5330 LW NC5330 1-02-039254
WNMG080412-LWNC3030 LW NC3030 1-02-032677
WNMG080412-LWNC3120 LW NC3120 1-02-028379
WNMG080412-LWNC5330 LW NC5330 1-02-039258
CNMG120404-VWNC3120 VW NC3120 1-02-030285
CNMG120404-VWNC5330 VW NC5330 1-02-039083
CNMG120408-VWNC3120 VW NC3120 1-02-028385
CNMG120408-VWNC3215 VW NC3215 1-02-069747
CNMG120408-VWNC5330 VW NC5330 1-02-044997
CNMG120412-VWNC3225 VW NC3225 1-02-065415
DNMG150404-VWNC3030 VW NC3030 1-02-045877
DNMG150404-VWNC3215 VW NC3215 1-02-063489
DNMG150404-VWNC5330 VW NC5330 1-02-051684
DNMG150408-VWNC3030 VW NC3030 1-02-029706
DNMG150408-VWNC5330 VW NC5330 1-02-051689
DNMG150604-VWNC3120 VW NC3120 1-02-039563
DNMG150608-VWNC3030 VW NC3030 1-02-032669
TNMG160404-VWNC5330 VW NC5330 1-02-051695
TNMG160408-VWNC3120 VW NC3120 1-02-033588
TNMG160408-VWNC5330 VW NC5330 1-02-051696
WNMG080404-VWNC3030 VW NC3030 1-02-035277
WNMG080404-VWNC3120 VW NC3120 1-02-030288
WNMG080404-VWNC5330 VW NC5330 1-02-051707
WNMG080408-VWNC3030 VW NC3030 1-02-035036
WNMG080408-VWNC3120 VW NC3120 1-02-028387
WNMG080408-VWNC5330 VW NC5330 1-02-051708