Mảnh cắt Korloy MK-RK

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy MK-RK  được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CNMG120404-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064191
CNMG120408-MKNC3215 MK NC3215 1-02-065979
CNMG120408-MKNC3225 MK NC3225 1-02-065976
CNMG120408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-061690
CNMG120412-MKNC6315 MK NC6315 1-02-062210
CNMG120416-MKNC6315 MK NC6315 1-02-065611
CNMG160608-MKNC6315 MK NC6315 1-02-066202
CNMG160612-MKNC6315 MK NC6315 1-02-066203
CNMG160616-MKNC6315 MK NC6315 1-02-066680
CNMG190608-MKNC6315 MK NC6315 1-02-067016
CNMG190612-MKNC6315 MK NC6315 1-02-066914
CNMG190616-MKNC6315 MK NC6315 1-02-066915
DNMG150404-MKNC3225 MK NC3225 1-02-066936
DNMG150404-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064302
DNMG150404-MKNC9125 MK NC9125 1-02-066935
DNMG150408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064300
DNMG150412-MKNC5330 MK NC5330 1-02-072837
DNMG150604-MKNC6315 MK NC6315 1-02-063942
DNMG150608-MKNC3215 MK NC3215 1-02-065182
DNMG150608-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064038
DNMG150612-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064039
SNMG120408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064040
SNMG120412-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064041
SNMG190612-MKNC6315 MK NC6315 1-02-067023
TNMG160404-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064192
TNMG160408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064193
TNMG160412-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064194
TNMG220408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-067026
VNMG160404-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064196
VNMG160408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064197
VNMG160412-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064198
WNMG060408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-066758
WNMG080404-MKNC6315 MK NC6315 1-02-064195
WNMG080408-MKNC3225 MK NC3225 1-02-066937
WNMG080408-MKNC6315 MK NC6315 1-02-061951
WNMG080412-MKNC6315 MK NC6315 1-02-063938

 

CNMG120404-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066302
CNMG120408-RKNC3215 RK NC3215 1-02-065956
CNMG120408-RKNC3225 RK NC3225 1-02-065953
CNMG120408-RKNC6315 RK NC6315 1-02-061692
CNMG120412-RKNC3215 RK NC3215 1-02-065957
CNMG120412-RKNC3225 RK NC3225 1-02-065954
CNMG120412-RKNC6315 RK NC6315 1-02-062488
CNMG120416-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064199
CNMG160608-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066681
CNMG160612-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066682
CNMG160616-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066637
CNMG190612-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066916
CNMG190616-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066917
DNMG150408-RKNC6315 RK NC6315 1-02-067044
DNMG150412-RKNC6315 RK NC6315 1-02-067045
DNMG150608-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064042
DNMG150612-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064043
SNMG120408-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064044
SNMG120412-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064045
SNMG120416-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064200
SNMG150612-RKNC5330 RK NC5330 1-02-072484
TNMG160408-RKNC6315 RK NC6315 1-02-061950
TNMG160412-RKNC6315 RK NC6315 1-02-063939
TNMG160416-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064201
TNMG220408-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064202
TNMG220412-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064203
TNMG220416-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064204
VNMG160404-RKNC6315 RK NC6315 1-02-066344
WNMG060412-RKNC6315 RK NC6315 1-02-067653
WNMG080404-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064205
WNMG080408-RKNC3215 RK NC3215 1-02-065958
WNMG080408-RKNC3225 RK NC3225 1-02-065955
WNMG080408-RKNC5330 RK NC5330 1-02-071365
WNMG080408-RKNC6315 RK NC6315 1-02-063940
WNMG080412-RKNC6315 RK NC6315 1-02-063941
WNMG080416-RKNC6315 RK NC6315 1-02-064267