Đầu kẹp dao phay mặt NT-FMA Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao NT Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm Đường kính dao phay mặt ØD L ØD H M w K G Kg Total Weight (Kg)
NT40-FMA25.4-25 80 25.4 25 50 22 M12 9.5 5 M16 1.1 1.3
NT40-FMA31.75-25 100 31.75 25 60 30 M16 12.7 7 M16 1.2 1.4
NT40U-FMA38.1-25 125 38.1 25 80 34 M20 15.87 9 M16 1.8 2.0
NT40U-FMA50.8-25 160 50.8 25 100 36 M24 19.05 10 M16 2.8 3.0
NT50-FMA25.4-25 80 25.4 23.2 50 22 M12 9.5 5 M24 3.0 3.3
NT50-FMA31.75-30 100 31.75 26.2 60 30 M16 12.7 7 M24 3.2 3.5
NT50-FMA38.1-30 125 38.1 25.2 80 34 M20 15.87 9 M24 3.5 3.8
NT50-FMA50.8-30 160 50.8 27.2 100 36 M24 19.05 10 M24 4.2 4.5
NT50U-FMA47.625-25 200 47.625 27.2 128 38 25.4 12.5 M24 5.3 5.6